EBYS Yardım Kılavuzları

Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında hazırlanan Son Kullanıcı Kılavuzları aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer almayan kılavuzlar dışındaki taleplerinizi/sorunlarınızı lütfen bidb@alanya.edu.tr adresine gönderiniz.

 

EBYS Sisteme Giriş Kılavuzu

Evrak Şablon Kaydetme Kılavuzu

İzin Formu Hazırlama Kılavuzu

Dağıtım Planı Şablonu Oluşturma-Yükleme Kılavuzu

Evrakı Üzerine Geri Alma Kılavuzu

Geçici Evrak Kaydetme-Düzenleme Kılavuzu

Vekalet İşlemleri Kılavuzu

Evrak Arama Kılavuzu

Evrak Paraflama ve Reddetme Kılavuzu

Evrak İmzalama ve Reddetme Kılavuzu

Aç 

Toplu Görev Tamamlama (Paraflama-İmzalama)

 Evrak Sonlandırma Kılavuzu

 

Evrak Sevk Etme Kılavuzu

 Evrakı Çantaya Ekleme Kılavuzu

 

Klasör Oluşturma ve Evrakı Klasöre Ekleme Kılavuzu

Görevlendirme Formu Hazırlama Kılavuzu (Akademisyenler için) 

Dilekçe Evrakı Ekleme Kılavuzu

Gündem Evrakı (Senato, Üni. Yön.Kur.Kar. ve Dis.Kur.) Hazırlama Kılavuzu

 

Olur - Uygunluk Evrakı Hazırlama Kılavuzu